PDOS


Ang Pre- Departure Orientation Seminar (PDOS) 
ay isang paraan ng pamahalaan sa pamamagitan ng OWWA para maihanda ang mga papaalis na OFW patungo sa ibang bansa.


Sa pamamagitan ng PDOS, mabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga OFWs para maihanda ang kanilang sarili sa haharaping hamon ng patatrabaho sa ibang bansa.

COUNSELING


KAKAMMPI provides psycho-social counseling to distressed Filipino migrants and their families.

CASE


MANAGEMENT


KAKAMMPI provides support and assistance to victims of labor violations and abuses, physical and sexual abuses, racial and gender discriminations, and people living with HIV/AIDS through referrals to organizations and groups that provide medical, legal and welfare services to migrants.COMMUNITY


OUTREACH


The organization provides support projects and services to its chapters and partner communities through medical and dental missions, trainings and capacity building projects.